סורדפיש הינה חברה לייעוץ ואינטגרציה בעולם אבטחת המידע והסייבר.

תחומי ההתמחות